Loan

Mar 6 2019

Taxe si Impozite Primaria Targoviste, proprit.

#Proprit


Proprit

Primaria Municipiului Targoviste

Serviciul Taxe si Impozite

Adresa: Targoviste, str. Grigore Alexandrescu, bl. E4

Telefon: 611222, 613928 / int. 121, 122; 213078

– ITL 001-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului si taxei pe cladirile rezidentiale, nerezidentiale, cu destinatie mixta, aflate оn proprietatea persoanelor fizice- descarcare fisier

– ITL 002-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului si taxei pe cladirile rezidentiale, nerezidentiale, cu destinatie mixta, aflate оn proprietatea persoanelor juridice- descarcare fisier

– ITL 003-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului si taxei pe teren оn cazul persoanelor fizice- descarcare fisier

– ITL 004-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului si taxei pe teren оn cazul persoanelor juridice- descarcare fisier

– ITL 005-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului si taxei pe mijloacele de transport aflate оn proprietatea persoanelor fizice sau persoanelor juridice- descarcare fisier

– ITL 006-Declara?ie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de- descarcare fisier

– ITL 007-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului si taxei pe mijloacele de transport pe apa aflate оn proprietatea persoanelor fizice sau juridice- descarcare fisier

– ITL 010-Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local- descarcare fisier

– ITL 012-Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local- descarcare fisier

– ITL 014-Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate оn cazul contribuabililor persoane juridice- descarcare fisier

– ITL 015-Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj оn scop de reclama si publicitate- descarcare fisier

Modele mai vechi

– ITL 1 -Regim special-proces verbal de adjudecare pentru bunuri mobile – descarcare fisier

– ITL 2 -Regim special-proces verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau ansambluri de bunuri – descarcare fisier

– ITL 027-Declaratie pentru scoatere din evidenta mijl.transp – descarcare fisier

– ITL 028-Declaratie-decont privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera – descarcare fisier

– ITL 029-Decont lunar impozit pe spectacole – descarcare fisier

– ITL 030-Proces-verbal pentru impozit sau taxa cladire – descarcare fisier

– ITL 031-Proces-verbal pentru impozit sau taxa pe teren – descarcare fisier

– ITL 032-Proces-verbal pentru impozit pe mijloace de transport – descarcare fisier

– ITL 033-Proces-verbal pentru impozit pe mijloace de transport marfa – descarcare fisier

– ITL 034-Proces-verbal pentru impozit pe mijloace de transport apa – descarcare fisier

– ITL 036-Matricola evidenta centralizata – descarcare fisier

– ITL 037-Registru de rol nominal unic – descarcare fisier

– ITL 038-Registru rol alte venituri – descarcare fisier

– ITL 040-Borderou desfasurator al incasarilor – descarcare fisier

– ITL 041-Borderou debite scaderi – descarcare fisier

– ITL 042-Proces-verbal de verificare gestionara – descarcare fisier

– ITL 043-Legitimatie control functionar public – descarcare fisier

– ITL 044-Legitimatie executare functionar public – descarcare fisier

– ITL 046-Aviz de inspectie fiscala – descarcare fisier

– ITL 048-Proces-verbal de ridicare-restituire de inscrisuri – descarcare fisier

– ITL 049-Proces-verbal inspectie fiscala – descarcare fisier

– ITL 051-Declaratie contribuabil – descarcare fisier

– ITL 052-Punct de vedere al contribuabilului – descarcare fisier

– ITL 053-Raport de inspectie fiscala – descarcare fisier

– ITL 054-Dispozitie privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala – descarcare fisier

– ITL 056-Decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii – descarcare fisier

– ITL 057-Instiintare privind stingerea creantelor fiscale – descarcare fisier

– ITL 060-Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local – descarcare fisier

– ITL 061-Cerere certificat nomenclatura stradala si adresa – descarcare fisier

– ITL 062-Certificat de nomenclatura stradala si adresa – descarcare fisier

– ITL 063-Cerere ptr. elib. autoriz. foraje si excavari – descarcare fisier

– ITL 064-Autorizatie foraje si excavari – descarcare fisier

– ITL 065-Cerere pentru elib. autorizatiei pentru racoduri si bransamente – descarcare fisier

– ITL 066-Autorizatie racoduri si bransamente – descarcare fisier

– ITL 067-Cerere pt certificat producator – descarcare fisier

– ITL 068-Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate – descarcare fisier

– ITL 070-Procesul verbal privind calculul sumelor prevazute prin titlul executoriu – descarcare fisier

– ITL 072-Adeverinta de primire a somatiei – descarcare fisier

– ITL 073-Proces verbal privind comunicarea somatiei – descarcare fisier

– ITL 074-Proces verbal de identificare bunuri imobile – descarcare fisier

– ITL 075-Somatie pentru executarea silita a bunurilor imobile – descarcare fisier

– ITL 076-Decizie de instituirea masurilor asiguratorii – descarcare fisier

– ITL 077-Decizie de ridicare a masurilor asiguratorii – descarcare fisier

– ITL 078-Adresa de infiintare a popririi – descarcare fisier

– ITL 079-Adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti – descarcare fisier

– ITL 080-Adresa de infiintare a popririi asiguratorie – descarcare fisier

– ITL 081-Adresa de infiintare a popririi asiguratorie asupra disponibilitatilor banesti – descarcare fisier

– ITL 083-Decizie de raspundere solidara a tertului proprit cu debitorul urmarit – descarcare fisier

– ITL 084-Proces verbal sechestru pt.bunuri mobile – descarcare fisier

– ITL 085-Proces verbal sechestru bunuri imobile – descarcare fisier

– ITL 086-Proces verbal de numire a administratorului sechestru – descarcare fisier

– ITL 087-Proces-verbal de sechestru asigurator pt. bunuri mobile – descarcare fisier

– ITL 088-Proces-verbal de sechestru asigurator pt. bunuri imobile – descarcare fisier

– ITL 089-Proces verbal de predare primire – descarcare fisier

– ITL 090-Anuntul de vanzare pt bunuri mobile – descarcare fisier

– ITL 091-Anuntul de vanzare pt bunuri imobile – descarcare fisier

– ITL 092-Proces verbal licitatie bunuri mobile – descarcare fisier

– ITL 093-Proces verbal licitatie bunuri imobile sau ansambluri de bunuri – descarcare fisier

– ITL 094-Document de v-c bun mobil sechestrat – descarcare fisier

– ITL 095-Proces verbal privind cheltuielile de executare – descarcare fisier

– ITL 096-Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită – descarcare fisier

– ITL 097-Cerere pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile – descarcare fisier

– ITL 098-Proces verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile – descarcare fisier

– ITL 099-Proces verbal de constatare a insolvabilitatii – descarcare fisier

– ITL 100-Proces verbal de declarare a insolvabilitatii – descarcare fisier

– ITL 101-Proces verbal de transfer al obligatiilor fiscale inreg. de debitorul declarat insolvabil – descarcare fisier

– ITL 102-Proces verbal de scadere din evidenta a obligatiilor fiscale – descarcare fisier

– ITL 103-Anexa certificat de atestare fiscala – descarcare fisier


Written by INSURANCE


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *